081 350 3750
081 518 8199
 
 

 

งานตรวจสอบ บำรุงรักษาและการบริการ
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร เราจะต้องมุ่งเน้นการให้บริการในทุกๆด้านอย่างครบวงจรและสม่ำเสมอแก่ลูกค้าโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

งานด้านตรวจเช็คระบบ (Commissioning)
 • การตรวจเช็คระบบและกำกับดูแลงาน
 • กำหนดขอบเขตและข้อบังคับในการทำงานอย่างชัดเจน
 • ทดสอบการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เอกสารประกอบการทำงานของระบบต่างๆที่ได้ทำการติดตั้งพร้อมข้อเสนอแนะการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกอบรมผู้ใช้งานให้มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัย

  งานด้านบำรุงรักษา (Maintenance)
 • ตรวจเช็คทำความสะอาด ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทนในระยะยาว
 • ทำการตรวจเช็คและแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการใช้งาน ทั้ง Software และ Hardware
 • ทำการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร(Update)และให้คำเสนอแนะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์(Upgrade)ให้มีประสิทธิผลสูงสุด
 • ตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบในแบบการป้องกันเตรียมพร้อม เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

 • งานด้านการบริการ (Servicing)
 • สายด่วน 24 ชั่วโมง 081-3503750 , 081-5188199
 • ศูนย์บริการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าตรวจสอบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
 •  

   

   
  © copyright 2011, Communication Supply Co., Ltd. All Rights Reserved.
       Designed & Developed by Redjasmin.com