081 350 3750
081 518 8199
 
 
 
หมวดสินค้า:

 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คือ ระบบการบันทึกภาพโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึก (Video Recorder) และ ส่งต่อผ่านไปยัง ส่วนดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และโดยภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึกภาพ เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ใช้ในด้านการบริหารงานและใช้ในด้านการตรวจสอบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น ในบริเวณหรือพื้นที่ที่ได้ทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ภายในองค์กร และสามารถตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานในโรงงาน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดยังช่วยลดการเกิดปัญหาทางอาชญากรรม และสามารถบันทึกหลักฐานที่สำคัญให้แก่ตำรวจในการดำเนินคดีเวลาเกิดเหตุ

ส่วนประกอบของระบบกล้องวงจรปิด

• กล้อง (Camera) และเลนส์ ( Lens)

กล้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับภาพและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และ ส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องบันทึกภาพ (Recording Systems) การเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเลนส์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่ ที่ติดตั้งจะทำให้เครื่องบันทึกภาพสามารถบันทึกภาพได้อย่างมีคุณภาพซึ่งจะเป็นหลักฐานที่สำคัญให้แก่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุ

• เครื่องบันทึกภาพ (Video Recorder Systems, DVR/NVR)

เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder, DVR) หรือ เครื่องบันทึกแบบเครือข่าย IP (Network Video Recorder, NVR) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเก็บหน่วยความจำ และสามารถเรียกดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น Video Recorder Systems การทำงานหลักๆ คือการนำภาพวีดิโอมาประมวลผลแล้วทำการบันทึกภาพที่ประมวลผลในหน่วยความจำ

• จอแสดงผล (Monitor)

จอแสดงผล (Monitor) คืออุปกรณ์ที่ใช้แสดงภาพที่ได้รับสัญญาณจากเครื่องบันทึกภาพ รูปลักษณ์เหมือนเครื่องโทรทัศน์แต่ต้องเลือกสรรรุ่นที่ให้ความละเอียดของภาพมากกว่า จอภาพสามารถเลือกแสดงภาพเต็มจอ หรือ แสดงหลายภาพในเฟรมเดียวกันก็ได้ ปัจจุบันเราใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสามารถเชื่อมต่อกับระบบ internet ผู้ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ้นในการดูการแสดงผล ผ่านทางรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทีวี , คอมพิวเตอร์ , Ipad, และโทรศัพท์มือถือ Iphone

• สายสัญญาณและส่วนประกอบอื่นๆ

  • สายสัญญาณ (Signal Cable) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จะใช้สายเฉพาะในการติดตั้ง คือ Coaxial Cable การติดตั้งจึงจำเป็นต้องใช้ช่างผู้ชำนาญเพื่อลดความเสี่ยงกับการเกิดความเสียหายและประหยัดเวลาการติดตั้ง


  • ขาตั้งกล้อง (Camera Bracket)


  • อุปกรณ์ครอบกล้อง(Camera Housing)


  • อุปกรณ์แปลงสัญญาณ(Adaptor)
 

   

 

 
© copyright 2011, Communication Supply Co., Ltd. All Rights Reserved.
     Designed & Developed by Redjasmin.com